Hafod y Llan campsite beddgelert snoCampsite beddgelertwdonia

 

Beddgelert snowdonia north wales campsite

Bunkhouse
Chalet

Hafod y Llan campsite is a basic campsite situated in the beautiful Nant Gwynant valley, 4 miles from Beddgelert, in the Snowdonia National Park. It is a quiet family friendly site, cars are not allowed on campsite (adequate car parking next to site).Ideally placed for a days walking with the Watkin path easily joined from the top of the camp site leading to the top of Snowdon. Its location makes it perfectly placed to explore the surrounding area.

Mha wersyll Hafod y Llan wedi lleoli yn Nant Gwynant, 4 milltir o Beddgelert, yn y Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'n wersyll addas i'r teulu yn dawel, nad yw ceir yn cael eu caniatáu ar safle gwersylla (llefydd parcio digonol wrth ymyl y safle). Mewn sefyllfa ddelfrydol ar gyfer diwrnod o gerdded gyda'r llwybr Watkin yn hawdd ymuno o ben uchaf y safle gwersyll yn arwain i gopa'r Wyddfa. Mae ei leoliad yn ei gwneud yn berffaith i archwilio'r ardal o gwmpas.

Farm
Camping

 

                                           Facilities….. Cyfleusterau

  • Toilet blocks…... Blociau toiled
  • Hot showers…cawodydd poeth
  • Camp fire ……….. Tân agored
  • Tumble drier…… sychwr trydan
  • Car park……....... Maes parcio
  • Farm Trail…....... Llwybr Fferm

We do not take bookings as we run a first come first served policy, however if you are a large group, please call or email.

Nid ydym yn derbyn archebion gan ein bod yn cynnal y cyntaf i'r felin gaiff falu polisi, fodd bynnag, os ydych yn grŵp mawr, ffoniwch neu e-bost.

Tariff

Adults/Oedolion ……………………. £7.00 each per night
Children (under 16)/ Plant …………£3.00 each per night
Fires/tân ……………………………. £7.00 per fire per night.


Mae gostyngiad o £1 y person y noson i unrhyw un yn aros 4 noson neu fwy.


There is a discount of a £1 per person a night for anybody staying 4 nights or more.

 

 

Beddgelert

Campsitebeddgelert

 

For more charging point click
Electric vehicle charging point

email preferred  contact method as phoned not always manned  

   
email katy.haines@nationaltrust.org.uk
   

Find us

Hafod y Llan

Nantgwynant

Gwynedd

LL55 4NQ

Campsite Hafod